Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej

System Bankowości Internetowej EBO zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki wykorzystaniu szyfrowania protokołem SSL oraz stosowaniu m.in. haseł jednorazowych przekazywanych za pomocą wiadomości SMS.

Przed wpisaniem swojego identyfikatora oraz hasła do systemu sprawdź::

 1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https;
 2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
 3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla witryny ebo.bsjl.pl, której właścicielem jest Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim, zweryfikowany przez GeoTrust Inc. i jest on ważny.

Ze względów bezpieczeństwa po 3 próbach wprowadzenia nieprawidłowego hasła dostęp do systemu zostanie automatycznie zablokowany. W takim przypadku możesz zgłosić dyspozycję odblokowania telefonicznie bądź poprzez zgłoszenie się do placówki Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim.

Pamiętaj, że:

 • System EBO nigdy nie żąda wpisania więcej niż jednego hasła jednorazowego  przesłanego za pomocą SMS.
 • Na stronie logowania nigdy nie jest wymagane podanie hasła jednorazowego.
 • Podczas logowania wpisuje się wyłącznie identyfikator użytkownika i ustalone przez siebie hasło (a przy pierwszym logowaniu hasło aktywacyjne z koperty lub przesłane przez SMS).
 • Jeżeli widzisz stronę logowania, na której trzeba wpisać hasło jednorazowe, albo stronę, na której trzeba podać kilka haseł jednorazowych jednocześnie, potraktuj to jako próbę oszustwa.
 • Nie wolno ujawniać nikomu haseł.
 • Nie wolno przechowywać swoich haseł razem z identyfikatorem. Własne hasło do logowania - podobnie jak numery PIN do kart płatniczych - najlepiej zapamiętać lub zapisać w sposób uniemożliwiający rozpoznanie przez inne osoby. Kartę z hasłami jednorazowymi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
 • Regularnie zmieniaj swoje hasło dostępu. Staraj się, aby było ono trudne do rozszyfrowania. Hasło powinno składać się co najmniej z ośmiu znaków, zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz może zawierać znaki specjalne. Dostęp do hasła powinna mieć wyłącznie osoba, której dane hasło dotyczy
 • W internecie krążą maile, w których znajdują się odsyłacze do fałszywych stron bankowości internetowej i prośby o zalogowanie się na takich stronach w celu np. potwierdzenia swoich danych. Bank nigdy nie wysyła tego typu informacji do klientów. Nie próbuj logować się do systemu bankowości internetowej za pomocą odsyłacza przesłanego w takich wiadomościach.
 • Ustal bezpieczne limity transakcyjne dla przelewów internetowych.
 • Korzystaj wyłącznie ze sprawdzonych i pewnych komputerów. W żadnym wypadku nie korzystaj z ogólnodostępnych stanowisk internetowych (np. w kawiarenkach internetowych, bibliotekach publicznych, szkolnych laboratoriach, itd.).
 • Systematycznie używaj oprogramowania antywirusowego i stale dbaj o jego aktualizacje.
 • Instaluj nowo pojawiające się poprawki (łaty, patche) systemowe i programowe związane z bezpieczeństwem w sieci, pamiętając o tym, żeby pobierać je z wiarygodnych źródeł (producentów oprogramowania).
 • Używaj osobistego firewalla (Firewall - system ochrony komputera przed ingerencją wewnętrzną lub zewnętrzną przez ograniczenie dostępu do informacji o Użytkowniku i zasobach jego komputera).
 • Nie zostawiaj komputera podłączonego do sieci, jeśli z niego nie korzystasz.
 • Nie otwieraj i nie uruchamiaj plików i programów nieznanego pochodzenia.
 • Zapamiętaj hasło dostępu do Twojego konta i pod żadnym pozorem nie udostępniaj go osobom trzecim.
 • Po zakończeniu czynności w systemie EBO pamiętaj, aby się zawsze wylogować.
 • Na stronie logowania nigdy nie jest wymagane podanie hasła jednorazowego. Podczas logowania wpisuje się wyłącznie identyfikator użytkownika i ustalone przez siebie hasło (a przy pierwszym logowaniu hasło aktywacyjne z koperty lub przesłane przez SMS). Jeżeli widzisz stronę logowania, na której trzeba wpisać hasło jednorazowe, albo stronę, na której trzeba podać kilka haseł jednorazowych jednocześnie, potraktuj to jako próbę oszustwa.
 • Poszerzaj regularnie swoje horyzonty śledząc nasze komunikaty oraz doniesienia dot. najnowszych zabezpieczeń oraz narzędzi, dzięki którym możesz się chronić przed atakiem złośliwych oprogramowań.
 • Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim nie wysyła e-maili, w których Klient jest proszony o podanie jakichkolwiek poufnych danych np. Identyfikatora, imienia i nazwiska, numeru PESEL itd. Jeżeli otrzymasz takiego e-maila - nie odpowiadaj na niego; skontaktuj się z Bankiem i poinformuj personel o próbie wyłudzenia.

Jeżeli wygląd strony logowania do systemu EBO wzbudzi Twój niepokój, ZANIM ZALOGUJESZ SIĘ, zadzwoń najpierw do Banku: (+48) 15 8725-231, 15 8720-415, 15 8723-385, 15 8725-225, 15 8725-227 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora).
Także jeżeli już po zalogowaniu do systemu EBO cokolwiek wzbudzi Twoje podejrzenie, ZANIM AUTORYZUJESZ jakąkolwiek transakcję, najpierw zadzwoń do Banku na jeden z ww. numerów telefonów.

Zapraszamy także do zapoznania się z: publikacją Komisji Nadzoru Finansowego pt. "Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej - przestępstwa związane z bankowością   elektroniczną", która dostępna jest tutaj

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
więcej