Kontakt

Kontakt z Bankiem w sprawach m.in: oferty produktowej (lub reklamacji) - bank@bsjl.pl

Klient może dokonać zgłoszenia:
- w zakresie dostępu do bankowości internetowej m.in.:
- zablokowania dostępu,
- odnowienia certyfikatu,
- problemów technicznych związanych z użytkowaniem bankowości internetowej,
- pozostałe,
- zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa elektronicznych kanałów dostępu,
- problemów technicznych lub sugestii związanych z funkcjonowaniem strony internetowej.
 
Zgłoszenia należy dokonywać:
- całodobowo: na adres e-mail - zgloszenia@bsjl.pl lub korzystając z bankowości
internetowej w opcji - Start/Kontakt,
- w godzinach od 7:00 - 18:00 - telefonicznie (+48) 15 8725-231 lub (+48) 15 8720-415,
(z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według
taryfy operatora).

Klient może dokonać zgłoszenia dotyczącego zastrzeżenia karty płatniczej.
 
Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie:
- 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora),
- (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy
operatora),
- (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych
i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora),
- lub za pośrednictwem portalu https://www.kartosfera.pl

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
więcej